ADATVÉDELMI NYILATKOZATAz Exclusive Tours Kereskedelmi Kft. (a továbbiakban: Üzemeltető) számára kiemelt fontosságú, hogy biztosítsa a portfólióját látogatók információs önrendelkezési jogát. Az Üzemeltető ezúton teszi közzé adatvédelmi elveit és gyakorlatát, amelyet magára nézve kötelezőnek ismer el. Jelen szabályok kialakításakor külön tekintettel vettük figyelembe a 2001. évi DCLXXVII. Törvény előírásait a személyes adatok védelméről az adatok gépi feldolgozása során, valamint a Strasbourg-ban 1981. január 28-án kelt Egyezmény rendelkezéseit.

1. Az Üzemeltető a kezelt személyes adatokat (legyenek azok például IP-címek vagy más, a regisztráció során megadott adatok) az érintett írásbeli beleegyezése nélkül – jogszabályi kötelezettség nélkül – harmadik félnek nem ad ki. Ez egyben azt is jelenti, hogy az Ön által megadott vagy a tartalom böngészése nyomán hátrahagyott adatok marketing célokra nem kerülnek felhasználásra.

2. Az Üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy felhasználói bármely adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja őt az adatfelvétel módjáról és céljáról.

3. Az Üzemeltető kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és logisztikai szabályokat, intézkedési elveket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

Továbbá kötelezi magát arra is, hogy az adatokat csak tisztességesen és törvényesen dolgozza fel, továbbá az adatokat csak a meghatározott és törvényes célra tárolja és attól eltérő módon nem használja fel azokat.